Protectia Mediului

          Grupul Intersnack este susținător al conceptului european de Economie Circulară, și lucrează continuu la prevenirea, reducerea și reciclarea materialelor ambalajelor noastre:
 • Scopul nostru este să reducem cu 10% materialul nostru pentru ambalare, până în anul 2022 (începând din 2014), căutând întotdeauna optimizarea și folosirea mai eficientă a materialelor noastre pentru ambalaje din portofoliul nostru.
 • Până în 2025, scopul este ca 100% din ambalajele noastre din plastic să fie reciclabile.
 • Dezvoltarea și disponibilitatea foliilor reciclabile.
Pentru a ne atinge obiectivele depindem de criteriile de mai jos, la care contribuim și noi:
 • Dezvoltarea și disponibilitatea foliilor reciclabile de către industria de ambalare
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea colectării deşeurilor, infrastructura sortării şi reciclării din Europa.
 • Implementarea continuă a legislaţiei şi a stimulentelor guvernului în toată Europa
 • Aruncarea corectă a ambalajelor de către consumatori.
Acestea fiind spuse, ne implicăm în grupuri de stakeholderi, parteneriate publice – private, şi în iniţiativele din industrie, pentru a sprijini dezvoltarea soluţiilor inovatoare.
          Între timp, continuăm să asigurăm şi protejăm calitatea produselor noastre, precum şi funcţionalitatea materialelor de ambalare, pentru a preveni irosirea alimentelor.
                               
                                             
                                  INFORMATII TRIMESTRIALE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI


              In conformitate cu H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul si respectiv prin Ordinul M.A.P.M. nr. 1182/2002 pentru aprobarea metodologiei de gestionare si furnizare a informaţiei privind mediul, INTERSNACK ROMANIA cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan Nr. 6 – 6A , Phoenix Tower, et. 2, sector 3, si punctul de lucru in Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2532/1998, cod unic de inregistrare RO 10334547, reprezentata de Dl. Cristian Popa in calitate de Director General si D-na. Alina Bulgariu in calitate de Director Financiar, aduce la cunostina publicului interesat urmatoarele:

                                                                         
 • Activitatile desfasurate in cadrul societatii INTERSNACK ROMANIA – cod CAEN 1031 si 1089 - sunt reglementate prin Autorizatia de mediu nr. 111/21.06.2010 revizuita la data de 03.01.2013;
 • In vederea conformarii cu actul de reglementare precum si cu legislatia de mediu in vigoare, in cadrul societatii se acorda o deosebita atentie protectiei mediului astfel incat impactul generat sa fie minim;
 • pentru optimizarea continua a activitatii de protective a mediului s-au stabilit urmatoarele aspecte de mediu: respectarea si continua conformare cu cerintele legale de mediu si cu alte cerinte de mediu aplicabile; reducerea consumului de resurse si a cantitatii de deseuri generate de activitatea desfasurata; constientizarea si instruirea personalului propriu si a personalului ce actioneaza in numele firmei privind importanta protectiei mediului; aplicarea principiului controlului si responsabilitatii la nivelul intregii societati si la nivelul fiecarui salariat;
                                                                
 • Politica societatii este de a oferi servicii de calitate clientilor sai, prin desfasurarea de activitati prietenoase mediului;
 • Gestiunea deseurilor generate de activitatea societatii se face in conformitate cu prevederile Legii 211/2011, selectiv, in spatii special amenajate pe platforme betonate, in containere etichetate;
 • Se asigura colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri generate, in vederea predarii spre valorificare/eliminare catre operatori economici autorizati in acest sens;
 • Evidenta gestiunii deseurilor se tine respectind prevederile H.G. 856/2002 si se raporteaza lunar la APM Brasov, conform cerintelor autorizatiei de mediu;
 • Nu s-au produs fenomene de poluare asupra mediului;


 •  04.04.2016: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 1/2016 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii sta raportul de incercari nr. 111 T/2016 (determinari trimestriale efectuate de laboratorul SGA Brasov - acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare; in conformitate cu solicitarile autorizatiei de mediu raportul de incercari a fost trimis si la APM Brasov;
 • 01.08.2016: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 2/2016 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii stau: raportul de incercari nr. 893 T/2016 (eliberat de laboratorul SGA Brasov acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare; rapoartele de incercari nr. 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451 si 5452 din Iunie 2016 pentru determinarea emisiilor dirijate de poluanti din surse fixe si 5453 pentru determinarea imisiilor de poluanti pe perimetrul societatii (determinari anuale efectuate de laboratorul ECO-BREF - acreditat RENAR); rapoartele de incercari nr. 447 si 814 din 2016 cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor pluviale epurate, prelevate inainte de evacuarea in emisar (determinari semestriale efectuate de laboratorul SGA Brasov - acreditat RENAR); in conformitate cu solicitarile autorizatiei de mediu rapoartele de incercari au fost trimise si la APM Brasov;
 • 03.10.2016: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 3/2016 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii sta raportul de incercari nr. 971 T/2016 (determinari trimestriale efectuate de laboratorul SGA Brasov acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare; rapoartele de incercari nr. 1162 si 1796 din 2016 cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor pluviale epurate, prelevata inainte de evacuarea in emisar (determinari semestriale) (eliberate de laboratorul SGA Brasov acreditat - RENAR); in conformitate cu solicitarile autorizatiei de mediu rapoartele de incercari au fost trimise si la APM Brasov;
 • 03.01.2017: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 4/2016 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii sta raportul de incercari nr. 1397 T/2016 (determinari trimestriale efectuate de laboratorul SGA Brasov acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare; in conformitate cu solicitarile autorizatiei de mediu raportul de incercari a fost trimis si la APM Brasov.
 • 31.03.2017: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 1/2017 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii sta raportul de incercare nr. 1701088/1/15.03.2017 (determinare trimestriala efectuata de laboratorul Wessling Romania - acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare; in conformitate cu solicitarile autorizatiei de mediu raportul de incercari a fost trimis si la APM Brasov.
 • 07.07.2017: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 2/2017 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii stau: raportul de incercari nr. 1703178/1/30.06.2017 (eliberat de laboratorul Wessling Romania acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare; rapoartele de incercari nr. 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348 din 23 Iunie 2017 pentru determinarea emisiilor dirijate de poluanti din surse fixe si 6349 pentru determinarea imisiilor de poluanti pe perimetrul societatii (determinari anuale efectuate de laboratorul ECO-BREF - acreditat RENAR); rapoartul de incercari nr. 1703580/1/06.07.2017 cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor pluviale epurate, prelevate inainte de evacuarea in emisar (determinari semestriale efectuate de laboratorul Wessling Romania - acreditat RENAR); in conformitate cu solicitarile autorizatiei de mediu rapoartele de incercari au fost trimise si la APM Brasov;
 • 24.07.2017: Intersnack Romania S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Montare linie noua chips, montare linie extrudare, reamplasare linie popcorn – in spatiul existent”, propus a fi amplasat in Brasov, Ghimbav, Str. Aviatorilor Nr. 20. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni – joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.
 • 15.10.2017: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 3/2017 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii sta raportul de incercari nr. 1705643/1/10.10.2017 (determinari trimestriale efectuate de laboratorul Wessling Romania acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare.
 • 30.03.2018: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 1/2018 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii sta raportul de incercare nr. 1801932/29.03.2018 (determinare trimestriala efectuata de laboratorul Wessling Romania - acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare.
 • 02.07.2018: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 2/2018 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii stau: raportul de incercari nr. 1803611/1/28.06.2018 (eliberat de laboratorul Wessling Romania acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare; rapoartele de incercari nr. 6956, 6957, 6962, 6958, 6959, 6960, 6961 din 24 Mai 2018 pentru determinarea emisiilor dirijate de poluanti din surse fixe si 6963 pentru determinarea imisiilor de poluanti pe perimetrul societatii (determinari anuale efectuate de laboratorul ECO-BREF - acreditat RENAR); raportul de incercari nr. 1800717/1/05.02.2018 cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor pluviale epurate, prelevate inainte de evacuarea in emisar (determinari semestriale efectuate de laboratorul Wessling Romania - acreditat RENAR).
 • 01.10.2018: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 3/2018 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii sta raportul de incercari nr. 1805662/1/28.09.2018 (determinari trimestriale efectuate de laboratorul Wessling Romania acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare.
 • 04.01.2019: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 4/2018 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii stau: raportul de incercari nr. 1806708/1/16.11.2018 (eliberat de laboratorul Wessling Romania acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare si raportul de incercari nr. 1807671/1/17.12.2018 cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor pluviale epurate, prelevate inainte de evacuarea in emisar (determinari semestriale efectuate de laboratorul Wessling Romania - acreditat RENAR)     
 • 01.04.2019: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 1/2019 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii sta raportul de incercari nr. 1907162/1/29.03.2019 (determinari trimestriale efectuate de laboratorul Wessling Romania acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare.
 • 01.07.2019: Prin activitatea desfasurata in trimestrul 2/2019 de INTERSNACK ROMANIA la sediul din Ghimbav - Brasov, str. Aviatorilor nr. 20, nu s-au inregistrat reclamatii privind afectarea mediului inconjurator si nici depasiri la indicatorii prevazuti spre monitorizare in autorizatia de mediu. La baza prezentei afirmatii stau: raportul de incercari nr. 1912894/1/30.05.2019 (eliberat de laboratorul Wessling Romania acreditat RENAR) cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in statia de epurare; rapoartele de incercari nr. 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098 din 07 Iunie 2019 pentru determinarea emisiilor dirijate de poluanti din surse fixe si 8099 pentru determinarea imisiilor de poluanti pe perimetrul societatii (determinari anuale efectuate de laboratorul ECO-BREF - acreditat RENAR); raportul de incercari nr. 1916130/1/26.06.2019 cu rezultatele analizelor fizico-chimice ale apelor pluviale epurate, prelevate inainte de evacuarea in emisar (determinari semestriale efectuate de laboratorul Wessling Romania - acreditat RENAR).