Imprint

Termeni standard şi condiţii de utilizare

  1. Conţinut online
Informaţiile de pe acest site au fost pregătite cu multă grijă şi sunt actualizate constant. Reclamaţiile împotriva companiei Intersnack care se referă la vreo daună de tip material sau non-material cauzată direct sau indirect de utilizarea sau neutilizarea informaţiilor disponibile pe acest site ori determinată de folosirea informaţiilor incorecte sau incomplete sunt excluse, cu excepţia cazului în care neglijenţa a provenit din partea companiei Intersnack. Compania Intersnack îşi păstrează dreptul expres de a schimba, de a adăuga sau de a şterge părţi sau pagini întregi ale acestui site, fără a anunţa in prealabil sau de a suspenda ori inchide site-ul.
  1. Trimiterile la alte site-uri şi link-uri
Compania Intersnack nu îşi asumă responsabilitatea asupra link-urilor directe şi indirecte către alte site-uri (hyperlink-uri) asupra cărora nu are niciun control. Compani Intersnack specifică expres că la momentul în care link-urile au fost realizate, nu exista nicio dovadă a unor activităţi ilegale pe respectivele site-uri către care s-au creat link-urile şi că nu are niciun control asupra design-ului actual sau viitor, nici asupra conţinutului ori drepturilor de autor ale acestor site-uri. Această menţiune se aplică tuturor link-urilor şi trimiterilor de pe propriul nostru site şi postărilor din cartea de oaspeţi, forumuri de discuţii, liste de link-uri şi liste de distribuţie create de către Intersnack, precum şi tuturor celorlalte baze de date la care conţinutul poate fi schimbat prin contribuţii externe. Operatorul respectivului site este unicul răspunzător pentru conţinutul ilegal, incorect sau incomplet şi pentru eventualele pagube care pot apărea ca urmare a utilizării sau a neutilizării acestor informaţii în forma în care acestea sunt disponibile, iar partea care furnizează un link către respectivul material publicat fără a fi responsabilă pentru acest materialu nu poartă nicio răspundere.
  1. Drepturi de autor şi mărci
Compania Intersnack urmareste să respecte drepturile de autor ale tuturor imaginilor, elementelor grafice, fişierelor audio, materialelor video şi textelor folosite în toate materialele sale şi să folosească imagini, elemente grafice, fişiere audio, materiale video şi texte generate intern ori să folosească imagini, elemente grafice, fişiere audio, materiale video şi texte care pot fi utilizate fără licenţă. Toate mărcile protejate ale terţilor la care se face referinta pe acest site se supun pe deplin legilor relevante ale aplicării mărcilor şi drepturilor exclusive asociate ale respectivului proprietar. Simpla menţionare a unei mărci nu constituie o bază suficientă pentru a concluziona că marca respectivă nu este protejată prin drepturi de autor ale tertilor!
Compania Intersnack deţine dreptul exclusiv de autor pentru toate materialele care sunt publicate şi care au fost generate chiar de compania Intersnack. Copierea sau folosirea acestui conţinut, în special a materialelor grafice, a fişierelor audio, a materialelor video sau a textelor în alte publicaţii electronice sau imprimate este interzisă, în cazul în care nu este consimţită expres de către compania Intersnack.
  1. Politica de confidenţialitate
În cazul în care o pagină a acestui site solicită informaţii personale sau date de companie (adrese de email, nume, adrese poştale, numere de telefon sau de fax), aceste informaţii vor fi făcute publice de către utilizator în mod voluntar. Compania Intersnack va folosi aceste date personale doar conform reglementărilor Legii Federale privind protecţia datelor din 19 iunie 1992. Utilizatorii au dreptul de a solicita în mod gratuit informaţii despre datele existente despre ei şi de a le corecta, de a le bloca sau de a le şterge în orice moment. Informaţiile personale din baza de date (nume, adrese poştale, numere de telefon şi fax, ori adrese de e-mail) care e posibil să fie disponibile prin consultare electronica nu vor fi oferite terţilor în scopul expedierii de materiale publicitare care nu au fost solicitate în mod expres. Ne reţinem dreptul expres de a lua măsuri juridice împotriva expeditorilor unor astfel de mesaje electronice de tip spam, dacă această prevedere va fi încălcată.
  1. Prevederi finale
Dacă părţi sau prevederi din acest text nu mai sunt conforme cu legile in vigoare sau dacă sunt incomplete, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte părţi ale acestui document sau a conţinutului său.

Unele imagini de pe acest site sunt deţinute prin drepturi de autor de către următorii fotografi ori agenţii:
© Juice Images, Ghislain & Marie David de Lossy/cultura, Jose Luis Pelaez, Inc./Blend Images, Rick Gomez, Oliver Rossi, Moment/cultura, Daniel Attia, Sporrer/Rupp/cultura
Sursa: www.corbis.de
© mother image
sursa: www.gettyimages.com